Profesionálne

Riešenia pre materské školy


SKIS je riešenie pre Vašu materskú školu, ktoré Vás odbremení od školskej agendy a poskytne Vám viac času pre starostlivost' o deti.

Naše poslanie

“Vzdelaný človek sa stane ušlachtilým iba vtedy, keď naozaj v praxi používa to, čomu sa naučil, miesto toho, aby o tom iba hovoril.” - Dalajláma

SK

olský

I

nformačný

S

ystém

SKIS služby

Evidencia osôb

 • Žiaci (Deti)
 • Rodič
 • Učiteľ
 • Zápis detí
 • PDF tlačivá zápisu "in medias res"
 • DOMOV

  Výchovno-vzd. plán

 • Tvorba pre každého učiteľa
 • Tvorba podľa aktuálneho ŠVP
 • Overenie podľa času a obsahu
 • Vytvorenie PDF celoročného plánu
 • Zobrazenie najbližších dní plánu
 • DOMOV

  Informovaný súhlas

 • Predvypĺňanie právnych odstavcov
 • Tvorba skupín zúčastnených detí
 • Definovanie poplatkov
 • Definovanie stravy počas výletu
 • Tvorba PDF pre každý inf. súhlas
 • DOMOV

  Tvorba a tlač PDF

 • Predvyplnené tlačivá údajmi detí
 • Dokument plánovania na celý rok (cca 217 strán)
 • Možné uloženie každého PDF
 • DOMOV

  Web priestor

 • Profesionálny web-hosting
 • Doména tretej úrovne v cene
 • Názov domény podľa želania
 • Prístup cez internet 24/7
 • DOMOV

  Záloha dát

 • Denná časová záloha
 • Trojnásobná geografická záloha
 • Sumarizácia záloh na konci šk. roka na dátovom nosiči
 • DOMOV
  Profesionalita aplikácie SKIS je denno-denne zabezpečovaná nasledujúcimi službami:
  • profesionálny webhosting
  • dohľad profesionálneho experta nad týmto expertným systémom
  • vývoj a implementácia profesionálnym vývojárom s dlhoročnými skúsenost'ami získanými pri tvorbe webových aplikácií rôzneho druhu
  • automatizované testovanie vytvorených modulov a funkcionalít
  • automatizované nasadzovanie nových verzií pre všetkých užívateľov SKIS-u
  • záloha a uchovávanie dát na profesionálnych úložiskách
  • kryptovaná komunikácia pomocou overeného SSL protokolu
  Kvalita SKIS-u vychádza z položiek profesionality. Po získaní požiadavky zo strany učiteľa je táto požiadavka konzultovaná a analyzovaná s expertom SKIS-u. Po detailnej analýze a implementácii je hotová funkcionalita posunutá na pretestovanie a overenie dohodnutej funkčnosti. Po nájdení a odstránení všetkých chýb je pretestovaná funkcionalita presunutá na experta, ktorý sa vyjadrí k finálnemu riešeniu a nasadeniu funkcionality.
  Nasadením releas-u aj s implementovanou funkcionalitou je táto verzia nainštalovaná pre všetky inštancie systému a každý užívateľ SKIS-u je oboznámený emailom s novinkou a možnost'ami ktoré ponúka.
  Naša profesionalita a kvalita znamená Váš úspech pri práci s det'mi a žiakmi.
  Získajte viac času pre deti a žiakov Vašej školy.
  Získajte viac času pre Vaše rodiny a priateľov.
  Povinnosti agendy a množstvo rutinných prác prenechajte na SKIS.

  Synonymom Vašej radosti z práce s det'mi nech je "SKIS".

  PÁČI SA VÁM ČO ČÍTATE?

  SKIS môže byt' riešením Vašich zaváhaní pri práci s agendou školy. Rovnako môže ponúkat' viac času pre Vaše školské aj mimoškolské aktivity.

  Inovatívny tím

  User

  PaedDr. Jana Bavoľárová

  Expert

  V projekte SKIS vystupuje v úlohe experta. Navrhuje a kontroluje správne použitie znalostí a pravidiel definovaných v oblasti výuky detí a žiakov vychádzajúcich zo zákonov a usmernení ministerstva školstva Slovenskej republiky. Dohliada na správnost' vytvorených kognitívnych riešení problémov agendy školy.

  Riadi sa mottom: Ty sama buď tou zmenou, ktorú túžiš uzriet' vo svete! (Mahátmá Ghándí)

  User

  Matej Pončák

  PDL

  V projekte SKIS vystupuje v úlohe PDL (Project Development Leader). Jeho predchádzajúce skúsenosti s tvorbou software-u mu umožňujú navrhovat' a dohliadat' nad správnym technologickým riešením zozbieraných požiadaviek a užívateľských prípadov. Pri práci spolupracuje s expertom pri analýze a nastavovaní priorít implementovaných požiadaviek.

  Riadi sa mottom: Bol som stvorený tvorit', nie len udržiavat' (Anonym)

  Tabuľka cien

  Materská škola

  Balík určený pre agendu materskej školy

  2,50 diet'a, učiteľ / rok
  • Evidencia osôb
  • Zápis do materskej školy
  • Modul výlety a exkurzie
  • Plánovanie podľa ŠVP
  • ďalšie potrebné moduly pre MŠ
  Objednávka

  Objednajte si SKIS

  Pri objednávke máte na výber

  Môžete si SKIS najprv nezáväzne vyskúšat' a až neskôr sa rozhodnút'. Pri nezáväznej objednávke si môžete vyžiadat' prezentáciu priamo vo Vašej materskej škole. Záväzné rozhodnutie môžete urobit' až po tejto osobnej prezentácii. Ak už SKIS poznáte a chcete si ho objednat' záväzne, ponúkame Vám aj túto možnost'.

  Chceme SKIS najprv nezáväzne vyskúšat'

  1. Krok - Stiahnite si objednávkový formulár
  Prvý dôležitý krok pri objednávke je stiahnutie objednávkového formulára. Kliknutím na linku si uložíte súbor na disk. Následne je možné otvorit' ho dvojklikom v programe Excel.

  Objednávkový formulár
  2. Krok - Vyplňte položky objednávky
  Bunky v objednávkovom formuláry, označené žltou farbou, sú editovateľné a určené na vyplnenie objednávkových údajov. Zadajte prosím správne kontaktné údaje.
  3. Krok - Do poznámky vpíšte, že ide o skúšobnú inštaláciu
  Dôležitý údaj pre tento druh objednávky je uviest', že chcete SKIS najprv nezáväzne skúsit'. Tento údaj prosím vpíšte do políčka "poznámka" v objednávkovom formuláry, alebo do email-u pri odosielaní objednávky.
  4. Krok - Požiadajte o osobnú prezentáciu
  Ak máte záujem aby Vám SKIS prišiel odprezentovat' náš tím priamo do Vašej škôlky, uveďte to prosím taktiež v objednávkovom formuláry, alebo v emaily pri odosielaní. Náš tím Vás následne bude kontaktovat' aby si s Vami dohodol termín a miesto prezentácie. Tento druh prezentácie pred objednávkou je taktiež nezáväzný a rozhodnutie pre SKIS môžete nechat' až po osobnej konzultácii a zodpovedaní Vašich otázok.
  5. Krok - Vyplnenú objednávku odošlite na našu adresu
  Vyplnenú objednávku nezabudnite uložit' a v prílohe ju poslat' na adresu obchod@skis.academy . Do 3 dní Vás budeme kontaktovat' s potvrdením objednávky a dohodnutím termínu stretnutia.

  SKIS poznáme, chceme ho záväzne

  1. Krok - Stiahnite si objednávkový formulár
  Prvý dôležitý krok pri objednávke je stiahnutie objednávkového formulára. Kliknutím na linku si uložíte súbor na disk. Následne je možné otvorit' ho dvojklikom v programe Excel.

  Objednávkový formulár
  2. Krok - Vyplňte položky objednávky
  Bunky v objednávkovom formuláry, označené žltou farbou, sú editovateľné a určené na vyplnenie objednávkových údajov. Zadajte prosím správne kontaktné údaje.
  3. Krok - Vyplnenú objednávku odošlite na našu adresu
  Vyplnenú objednávku nezabudnite uložit' a v prílohe ju poslat' na adresu obchod@skis.academy . Do 3 dní Vás budeme kontaktovat' s potvrdením objednávky a dohodnutím termínu stretnutia.

  Nerozumiete úplne všetkému ?

  Kontaktujte nás a my Vám radi poradíme

  Zodpovieme Vaše otázky a pripravíme inštaláciu SKIS-u pre Vašu Materskú školu. Skúšobné použitie SKIS-u nie je spoplatnené ani záväzné. Snažíme sa pochopit' Vaše požiadavky a potreby. Neváhajte a použite jeden z našich kontaktov

  Kontakty

  SKIS

  podpora@skis.academy

  Email

  skis.academy

  Skype

  +421904 184 944

  Mobil

  © 2016 Soft Skis Academy. All Rights Reserved.

  Search